Veranderingen in de wmo

Het nieuwe kabinet heeft het regeerakkoord gepresenteerd en heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Bij het wmo-loket van de gemeente kunnen hulpmiddelen aangevraagd worden om beter te bewegen, zoals een rolstoel (een trippelstoel moet u bij uw zorgverzekeraar aanvragen). De regering heeft in haar regeerakkoord aangekondigd de eigen bijdrage voor de wmo te veranderen. Voor 2018 geldt dat de eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen en vermogen.