Medische Hulpmiddelen voor Parkinson patiënten

Parkinson is een erg gecompliceerde ziekte die zich uit in taalrijke symptomen. Daaronder vallen de motorische problemen waardoor patiënten steeds stijver worden, ledematen niet meer kunnen bewegen, langzamer gaan bewegen en moeite met het evenwicht hebben. Dit betekend voor patiënten dat ze minder mobiel worden, afhankelijk worden van anderen en elke vorm van beweging gaan vermijden. Dit is in tegenstelling met wat deze patiënten geadviseerd wordt in het dagelijks leven. Ze moeten juist veel gaan bewegen zodat de ziekte van de betrokkenen niet verder vordert. De trippelstoelen van Sowecare bieden hiervoor een goede oplossing. Verder is ook de aangepaste stoel LeChair vaak een uitkomst. Deze maatwerkstoel heeft een goede sta-opfunctie en de zitting en rug kunnen helemaal worden aangepast aan de eisen die de ziekte stelt.

De trippelstoel LeTriple en de trippelstoel LeTriple Wheels zijn uitstekende medische hulpmiddelen bij Parkinson. De trippelstoel LeTriple is vooral geschikt voor patiënten, die nog niet veel last hebben van hun Parkinson. Dit medische hulpmiddel fungeert als werkstoel en is door het elektrische hoog/laagbereik geschikt om binnenhuis weer maximale bewegingsruimte en mobiliteit te hebben en daarbij ook nog actief te blijven. De LeTriple is hierdoor een nuttig hulpmiddel bij Parkinson. Het medische hulpmiddel LeTriple Wheels combineert de voordelen van een trippelstoel en een rolstoel in een stoel en is vooral geschikt voor patiënten waar een gewone tippelstoel niet meer voldoende is. Toch kan ook hier de patiënt, anders dan bij een normale rolstoel, nog gebruik maken van zijn beenfunctie en door middel van de elektrische hoog/laagverstelling zelfstandig dingen pakken. Ook de LeTriple Wheels is hierdoor een erg handig hulpmiddel bij Parkinson.

vrouw met parkinson