Medische hulpmiddelen voor mensen met verlamming

Verlamming is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen. Oorzaken liggen vaak in beschadigingen in het zenuwstelsel, bv. bij een dwarslaesie of beschadigingen in de hersenen na een beroerte. Bij een dwarslaesie is de verlamming horizontaal georiënteerd, waarbij vaak de beenfunctie verloren is gegaan. Dit vermindert de mobiliteit, wat kan worden opgevangen door LeTriple Wheels van Sowecare voor binnenshuis of LeRoulé Plus van Sowecare voor binnen en buiten. Beiden hebben een hoog-laagfunctie voor het zitten op de goede hoogte, het maken van transfers en werken op hoogte mogelijk. LeRoulé Plus heeft daarnaast nog een sta-opfunctie, die het makkelijker maakt zelf of met hulp uit de rolstoel te komen. Bij beroertes is sprake van een eenzijdige verlamming. Dan is het van belang dat de hulpmiddelen de stabiliteit van de persoon vergroten (bv. kuipruggen, hemiplegiearmleggers) en het hulpmiddel aan de “goede” zijde bediend kan worden. Naast de mobiliteitshulpmiddelen van Sowecare is na een beroerte ook een aangepaste stoel van groot belang. Hier kan de LeChair van Sowecare uitkomst bieden.

rolstoel