Vergoeding

Vergoeding aanvragen voor trippelstoel en rolstoel

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor vergoeding van een sta op stoel, trippelstoel of rolstoel. Soms is heel duidelijk waar u daarvoor moet aankloppen, soms is het minder duidelijk.

In zijn algemeenheid geldt voor het aanvragen van een trippelstoel- of rolstoel het volgende:

Vergoeding trippelstoel LeTriple:
 • Voor de vergoeding van een trippelstoel in uw thuissituatie kunt u terecht bij uw Zorgverzekering. Zij behandelen in dat geval de aanvraag voor een trippelstoel.
 • Voor de vergoeding van een trippelstoel in uw werksituatie kunt u terecht bij het UWV. Zij behandelen in dat geval de aanvraag voor een trippelstoel.
Vergoeding trippel-/rolstoel LeTriple Wheels:
 • Voor de thuissituatie kunt u hiervoor terecht bij uw Zorgverzekering en bij het WMO-loket van uw gemeente. Een rechterlijke uitspraak heeft aangegeven dat beiden hier een verantwoordelijkheid hebben.
 • Het College van Zorgverzekeringen heeft in haar publicatie “Kennis gebundeld” de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars nader omschreven. Het komt er op neer dat de verzekeraar moet vergoeden als er met name trippelend wordt voortbewogen.
 • LeTriple Wheels is een juiste voorziening als er onvoldoende beenkracht is om zonder ondersteuning van de hoepelwielen te kunnen trippelen. Het trippelen blijft hier de vergoedingsgrondslag. Dat LeTriple Wheels compensatie biedt voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken geldt niet als vergoedingsgrondslag bij de zorgverzekering.
 • Als er nauwelijks getrippeld wordt, maar hoofdzakelijk gehoepeld, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de WMO. LeTriple Wheels wordt in dat geval als rolstoel gebruikt. Blijft u met vragen zitten, dan denken wij graag met u mee bij de aanvraag.
 • Voor de werksituatie kunt u hiervoor terecht bij het UWV.
Rolstoel LeRoulé Plus:
 • Voor de LeRoulé Plus loopt het vergoedingentraject via de WLZ als u in een WLZ-instelling (verpleeghuis) woont en wordt behandeld.
 • De arts / ergotherapeut van uw instelling doet in de meeste gevallen de indicatie en de aanvraag.
 • Het zorgkantoor dat de WLZ uitoefent in uw regio neemt vervolgens een besluit over de aanvraag.
 • Als u geen aanspraak maakt op een rolstoel via de WLZ, heeft u recht op verstrekking van een rolstoel via de WMO. Hiervoor kunt bij het WMO-loket van uw gemeente terecht.

Voorkeur aangeven

Het kan zijn dat u voorkeur heeft voor een stoel van Sowecare, maar dat u wordt verwezen naar een stoel van een andere fabrikant. Vaak helpt het om uw voorkeur voor onze producten duidelijk kenbaar te maken, door aan te geven waarom juist de eigenschappen van de stoel van Sowecare uitkomst bieden voor uw specifieke situatie. Mocht uw voorkeur toch worden genegeerd, dan kunt u daartegen protesteren als u kunt onderbouwen waarom alleen een stoel van Sowecare uw probleem oplost. Bij eventuele vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

PGB (Persoongebonden Budget)

Krijgt u individuele WMO-ondersteuning van uw gemeente dan kunt u kiezen tussen een Persoonsgebonden Budget (PGB) of zorg in natura. U kunt dan voor LeTriple Wheels of LeRoulé Plus een PGB aanvragen.

Het Juiste Loket

Vind u het lastig om passende zorg te krijgen? En voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd?

U kunt daarbij hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij uw zorgverlener, ergotherapeut of Het Juiste Loket.

Het Juiste Loket is een landelijk informatie- en adviespunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door medewerkers van Ieder(in) en Per Saldo.

Het Juiste Loket staat open voor cliënten, naasten en professionals die niet weten waar zij voor passende zorg of ondersteuning terecht kunnen.

Het Juiste Loket denkt met u mee welke stappen u kunt zetten. De medewerkers bekijken bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is om de zorg en/of ondersteuning geregeld te krijgen.

Zo nodig zet Het juiste Loket meldingen door naar het ministerie van VWS. VWS kan de verantwoordelijke partijen actief betrekken en doet wat nodig is om tot passende zorg en ondersteuning te komen.

U kunt op werkdagen bellen naar Het juiste Loket op 030 – 7897878, van 10.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar meldpunt@hetjuisteloket.nl.

Bezwaar aantekenen

Als u van mening bent dat een stoel ten onrechte voor vergoeding is afgewezen dan kunt u terecht bij:

Zorverzekeraars:

Als de bezwaarprocedure van uw zorgverzekeraar geen oplossing biedt, kunt u een klacht richten aan:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Ombudsman Zorgverzekeringen
Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Sparrenheuvel 16
Postbus 291
3700 AG Zeist
tel: (030)-698 83 60 fax: (030)-698 83 99
e-mail: info@skgz.nl

WMO:

Met een bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Na het indienen van een bezwaarschrift zal er – vaak door een aparte commissie – een hoorzitting gehouden worden. De commissie geeft vervolgens een advies aan de gemeente en hierop volgt een beslissing (besluit) op bezwaar. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Tot slot kan er nog hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden aangetekend.

UWV:

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen.
Let op: U kunt alleen tegen een officiële beslissing in bezwaar gaan. Een officiële beslissing staat altijd in een brief. Daarin staat ook óf u bezwaar kunt maken.
Kijk hier voor meer informatie.

Aanvraag Zorgkantoren:

In het kader van de AWBZ kunt u op verschillende momenten geconfronteerd worden met een beslissing waar u het niet mee eens bent. U heeft dan het recht om tegen deze beslissing bezwaar te maken en vaak kunt u desnoods ook nog beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie.

Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, maar de stoel toch om aantoonbare medische redenen hebben aangeschaft, dan raden wij u aan dit als aftrekpost in uw belastingaangifte op te nemen.

 

N.B. De nadere informatie over vergoedingen is met de grootste zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen.

Vragen over de vergoeding?

Heeft u nog vragen over de vergoeding van een rolstoel of trippelstoel? Dan neem gerust contact op, we helpen u graag verder.