Zorgverzekeraar en trippelstoel

Uitgebreid stappenplan voor vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een trippelstoel met vergoeding van uw zorgverzekeraar, doorloopt u het onderstaande proces:

1) voldoen aan de wettelijke voorwaarden volgens de Regeling Hulpmiddelen.

2a) medische verklaring van de (huis)arts

2b) aanvraagformulier en medische verklaring naar zorgverzekeraar.

3) beoordeling door de verzekering.

4) passing bestaand of nieuw hulpmiddel

1) Wettelijke voorwaarden

Trippelstoelen worden vergoed door de zorgverzekeraar als de verzekerde langdurig op dit middel is aangewezen en

a. de verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in huis bruikbare rolstoel,

b. de verzekerde voldoet aan de voorwaarde voor een hulpmiddel als bedoeld in onderdeel a, maar dit niet kan gebruiken vanwege een gestoorde hand- of armfunctie, of

c. zich niet zonder gebruik van de handen staande kan houden;

2) Medische verklaring

Een medische verklaring van de huisarts of behandelend revalidatiearts is nodig. Deze verklaring moet samen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar worden verzonden. Na het indienen van de aanvraag krijgt u meestal binnen een aantal weken een reactie: ‘in behandeling’ óf een afwijzing.

3) Beoordeling

Op basis van de medische verklaring beoordeelt de zorgverzekeraar of u voor een trippelstoel in aanmerking komt. Zo nodig wordt de aanvraag voorgelegd aan de Technisch of Medisch Adviseur. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen u te bezoeken.

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

• is de aanvraag (medisch) geïndiceerd?

• is de aanvraag gedaan door huisarts of specialist?

• is de verstrekking bedoeld voor langdurig gebruik?

• kan hier eventueel een eenvoudiger hulpmiddel volstaan?

• is er sprake van de meest goedkope adequate voorziening?

4) Goedkeuren en passen

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. De diverse zorgverzekeraars werken samen met verschillende leveranciers. Nadat u bij uw zorgverzekeraar een aanvraag heeft ingediend en deze is goedgekeurd, volgt een passing voor de stoel. De zorgverzekeraars hebben twee werkwijzen: in het ene geval neemt een leverancier contact met u op. In het andere geval ontvangt u een lijst met leveranciers en dealers, en moet u zelf contact opnemen met een van hen. Het staat u uiteraard vrij alvast informatie over onze stoelen in te winnen bij een revalidatiespecialist in uw buurt.

Het kan zijn dat u voorkeur heeft voor een stoel van Sowecare, maar dat u wordt verwezen naar een stoel van een andere fabrikant. Vaak helpt het om uw voorkeur voor onze producten duidelijk kenbaar te maken. Mocht uw voorkeur toch worden genegeerd, dan kunt u daar tegen protesteren als u kunt onderbouwen waarom alleen een stoel van Sowecare uw probleem oplost.

N.B. De nadere informatie over vergoedingen is met de grootste zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen.